Akademik

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İREM ERSÖZ KAYA
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ ÜSTÜN
Arş. Gör. VAHTETTİN CEM BAYDOĞAN

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL