Akademik

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. DENİZ ÜSTÜN
Doç. Dr. İREM ERSÖZ KAYA
Dr. Öğr. Üyesi ALİ ŞENOL
Arş. Gör. ÜMMÜGÜLSÜM MENGUTAYCI
Arş. Gör. VAHTETTİN CEM BAYDOĞAN

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL