EN | TR

Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız,
  • Bilişim sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili konuların kurumsal, toplumsal ve evrensel boyuttaki etkilerini anlayabilecek,
  • Yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin tasarımı, geliştirilmesi ve çeşitli endüstrilerde en yüksek mesleki ve etik standartlarda uygulanması yönünde bilgi ve becerilerini sürekli iyileştirebilecek,
  • Bilişim sistemlerinin uygulanmasında karşılaşılan problemlerin analizinde ve çözümünde, uygun teorik, matematik ve hesaplama tekniklerini seçip kullanabilecek,
  • Profesyonel ortamda, etkili iletişim kurabilmesinin yanı sıra gerek birey gerekse bir ekip üyesi olarak etkin rol alabilecek,
  • Ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarında ve kamu kurumlarında, bilgisayar mühendisliğinin yazılım, donanım, ağ yapıları ve güvenliği, gömülü sistemler gibi birçok farklı alanında başarılı ve üretken bir kariyer sahibi olabileceklerdir.