EN | TR

Tezler

  • AYÇA KILIÇ (YL), Tekstil işletmesinde meydana gelen iş kazalarında ergonomik faktörlerin etkisi, 2021.
  • İLKNUR SİMGE ÜNAL (YL), Türkiye'deki iş kazalarının analizi ve Avrupa'daki durum ile karşılaştırılması, 2019.
  • KIVANÇ ERMEYDAN (YL), Pirinç çeltiğinin çekilmesi sonucu elde edilen pirinç tanelerinin sınıflandırılması işleminin makine öğrenmesi ile gerçekleştirilmesi, 2019.
  • HATİCE ÖLÇÜCÜ ŞENSOY (YL), Tehlikeli atık bertaraf tesislerinde meslek hastalığı ve biyolojik faktörler açısından risk değerlendirmesi, 2019.
  • ABDULLAH OĞUZHAN BAŞTÜRK (YL), İnşaat sektörü çalışanlarında ergonomik risk faktörlerinin değerlendirilmesi, 2019.
  • ALİ DUYUM (YL), Sağlık çalışanlarında işle ilgili kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açan faktörlerin sayısal yöntemlerle tespit edilmesi, 2019.
  • KERİM YÜREK (YL), Yol inşaatı şantiyelerinde ergonomik risk değerlendirmesi, 2019.

  • ALARA CİCİBIYIK (YL), Priestley-Taylor buharlaşma denkleminin iyileştirilmesi: uygulama Konya kapalı havzası, 2021.
  • FEYZA TOKTAŞ (YL), Dikdörtgen şekilli mikroşerit antenlerin vekil model yöntemi ile analizi: Rezonans frekansı ve bant genişliği hesabı için modelin oluşturulması ve en iyilenmesi, 2019.